Evenementen

 

Stichting beoogt de historie van de locatie levend te houden door geregeld evenementen te organiseren waarbij oude ambachten, de riviervisserij en het voetveer dé aandacht verkrijgen om ze ook voor het nageslacht te bewaren.

Agenda:

datum nog te bepalen:

  • netten breien

  • zeil naaien

  • touw slaan

  • vis bakken op een vuurduveltje

  • zeemans- en shanty-liederen onder begeleiding van een accordeonist

Gepland:

Toeristisch Opstap Punt (TOP-locatie)

In samenspraak met de gemeente wordt er gezocht naar meer activiteiten en een bredere invulling van de locatie.

Zo wordt er gewerkt aan een informatieverstrekking waarbij “historie” een plek gaat krijgen naast informatie over de gemeente Woudrichem en de vesting en in het bijzonder.

Trekkershut

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor het realiseren van een trekkershut waar het mogelijk is een heel bescheiden slaapplaats voor 2 personen te vinden.
Het zal zeker geen luxe slaapplaats worden maar zeker wel een plekje waar je in een ongelooflijke rust de nacht kan doorbrengen en ’s morgens met de vogels vroeg opstaan en een kopje thee of koffie met een broodje kan nuttigen.

Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen we dat op deze plek zeker ook vermelden. Maar natuurlijk ook via onze VVV.

Bezoekersteller